Babka Gotowana

Babka gotowana to jeden z przepisów, które na pewno warto wykorzysta?  przygotowuj?c si? do ?wi?t Wielkanocnych!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sk?adniki : 

 • 1 szklanka cukru
 • 1 szklanka m?ki ziemniaczanej
 • 1 mas?o 200g
 • 1 proszek do pieczenia
 • sok i skórka z 1 cytryny
 • 1 kisiel
 • 3 ?y?ki ?mietany (?mietana powinna by? kwa?na)
 • 4 jajka

Mas?o, cukier, ?ó?tka utrze? doda?: ?mietan?, kisiel, m?k? z proszkiem do pieczenia, sok z cytryny, starta skórk? wymeisza?. Doda? bia?ka ubite wcze?niej na piane i lekko na koniec wszystko wymiesza?.Przela? mas? do wysmarowanej formy i przykry?. Wstawic do ciep?ej wody i gotowa? 1h 20min
Po ugotowaniu wyj?? i po wystudzeniu pola? polew? czekoladow?.

 ~~~~~~~~~~~~~~

Gor?co polecam

:)

Napisz Komentarz


 

Archiwum

 

  WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
  SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta