JE?

  JE?. Przepis na je?a jest bardzo prosty. Szybki w wykonaniu jednak potrzebuje odle?e? swoje w lodówce. Efekt wizualny i smakowy zapewniony!!! Wyprobuj go koniecznie  -POLECAM! 

Sk?adniki :

 • 1 paczka mas?a ro?linnego (kostka oko?o 200 g)
 • 2 jajka
 • 1 zapach
 • 1 cukier waniliowy
 • nieca?a szklanka cukru pudru
 • 1 ?y?ka wódki
 • 3 ?y?ki kakao
 • 5 paczek herbatników (podwójnych)
 • paluszki

Sk?adniki zmiesza? ze sob? na jednolit? mas? ( najlepiej zmiksowa?) wkruszy? herbatniki wymiesza?.

Z powsta?ej masy nale?y uformowa? je?a nast?pnie wstawi? do lodówki na oko?o 1,5 godziny. Po wyci?gni?ciu z lodówki tu? przed podaniem  powbija? paluszki tak, aby stworzy? kolce.

Ciasto mozna przygotowywa? du?o wcze?niej - niekoniecznie tu? przed podaniem.Podany czas w lodówce to  minimalny czas przed podaniem.

Napisz Komentarz


 

Archiwum

 

  WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
  SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta