O mnie


Witajcie w  Fabryce Smaku!

                                                          

Mam na imie Tomek. Zawodowo nie jestem zwi?zany z kuchni?. Od dzieci?stwa jednak przewija?em si? w kuchni domowej oraz na zapleczach barów i restauracji. Napatrzy?em sie napróbowa?em - jednak rzadko kiedy mia?em okazj? gotowa? samodzielnie.

 

W tej chwili troszk? si? zmieni?o.

 Dost?pu do profesjonalnej kuchi od zaplecza ju? nie mam, to co widzia?em - wydaje si? ?e zapomnia?em. Chcia?bym jednak gotowa?  - dla siebie dla rodziny dla mojej ukochanej ?ony -  je?li nie na codzie? - cho? uwa?am, ?e taka umiej?tno?c tak?e si? przydaje - to chocia? od ?wi?ta.

 Po kilku latach obudzi?a si? we mnie t?sknota za smakami i zapachami. Lubi? je?? lubi? odkrywa? nowe, lubi? gotowa?.

Póki co okaza?o si? ?e gotowanie prostych zup sprawia mi  tak? sam? frajd? jak przygotowywanie wykwintnych potraw.

 W zwi?zku z tym, ?e nie robie tego na codzie? pewne rzeczy zajmuj? mi by? mo?e wi?cej ni? innym.

Grunt to nie ba? si? kuchni.

 Wszystko da si? sprz?tn?? a garnki je?li nie uda sie doszorowa? to w wi?kszo?ci przypadków da si? odkupi?. :)

 

Po co wi?c ten blog ?

                                        

Po pierwsze po to, aby mie? dost?p do ulubionych sprawdzonych przepisów.

Po drugie - aby pomóc innym takim jak ja  w wyszukiwaniu sprawdzonych przepisów

Po trzecie - aby poznawa? opinie i wskazówki innych odno?nie wykorzystywanych przeze mnie przepisów.

Licz? na to, ?e strona b?dzie si? roziwja?. Je?li chcia?by? zamieszcza? swoje przepisy na moim blogu - oczywi?ci  pod w?asnym identyfikatorem - skontaktuj si? ze mn? (przeczytaj zasady).

Pozdrawiam serdecznie i powodzenia!

Tomek


 

Archiwum

 

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta