Przepisy w Kategorii 'Dania m?czne'

17 grudnia 2008

Omlet - to jest to!

Zwyk?y omlet- proste sk?adniki + proste przygotowanie 

Wielokrotnie zastanawia?em si? jak powinien smakowa?. Pami?ta?em  smak z dzieci?stwa - jad?em wtedy omlet cz?sto z ró?nymi dodatkami, najcz??ciej jednak z d?emem lub komfiturami. Niestety czas uciek? a wraz z nim umiej?tno?? przyrz?dzania. Uda?o mi si? jednak dotrze? do receptury która gwarantuje  bardzo dobry smak, w?a?ciw? twardo?? i konsystencje :) ZAPRASZAM 

~~~~~~~~~~~~~~

Zobacz więcej »


Witaj w ?wiecie mojego Bloga. Rozejrzyj si? i posmakuj.


 

Archiwum

 

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta