Przepisy w Kategorii 'Danie Wielkanocne'

15 stycznia 2009

Babka Wielkanocna

Kolejna babeczka na stó? Wielkanocny - tym razem przepis lekko zmodyfikowany!

Zobacz , co dla Ciebie lepsze.

Smacznego! Zobacz więcej »


10 stycznia 2009

Babka Gotowana

Babka gotowana to jeden z przepisów, które na pewno warto wykorzysta?  przygotowuj?c si? do ?wi?t Wielkanocnych! Zobacz więcej »


 

Archiwum

 

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta