Przepisy w Kategorii 'Dania wykwintne'

28 listopada 2008

Zupa krem z porów

Zupa krem z porów - proste sk?adniki + proste przygotowanie - przepis wydawa? si? by? czym? banalnym. Jak si? okaza?o - jest to wykwintna delicja dla podniebienia pobudzaj?ca do dalszego jedzenia ;), dra?niaca kubki smakowe, które po jej zjedzeniu wo?aj? o kolejny przysmak.

~~~~~~~~~~~~~~

Zobacz więcej »


Witaj w ?wiecie mojego Bloga. Rozejrzyj si? i posmakuj.


 

Archiwum

 

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta