Zasady


Zasady publikowanie na stronie  FABRYKA SMAKU!

Dowiesz sie jak jak umieszcza? w?asne przepisy kulinarne. Nasza ksi??ka kucharska mo?e by? do Twojej dyspozycji!

Je?li jeste? zainteresowany publikowaniem na Naszej stronie napisz!

Nasz adres to kuchnia(ma?pa:))fabrykasmaku.net


 

Archiwum

 

    WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
    SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta